Født 2005 - 2009

Disse årsklassene er klubbens yngste og spiller 5’er fotball. I mange sammenhenger brukes betegnelsen minigutter- og jenter på 6 – 10-åringene. I tillegg til deltakelse på flere turneringer i løpet av sesongen spiller lagene i Halden-/Sarpsborgserien med kamper hver uke. Vanligvis trener lagene en til to ganger i uka. Inne om vinteren og ute på Strupe om sommeren.