Gutter 2001

Teorimøte

Minner om dagens teori på klubbhuset klokken 18:00. Ta med penn og papir!

Alle kan møte, men dette er primært for de som skal spille morgendagens kamp.

 

Igjen, husk penn og papir!

 

J

Trenerens spalte

Hei alle sammen!

Håper alle har kommet seg et gårsdagens tap. Det var hardt, men i dag starter vi med blanke ark. Det er ekstremt viktig å legge dette bak seg så fort som mulig, og heller bruke det til noe konstruktivt. Vi har en del å jobbe med som lag, altså struktur og organisering. Jeg skal ikke ta en dybdeanalyse av kampen, men heller skrive om ting vi ikke klarte. Gårsdagens tap kommer av flere ting, men etter mitt syn handler det i utgangspunktet om defensiv organisering, og hvordan hver spiller opptrer individuelt, men også som en enhet.

Vi spiller soneforsvar, det vil si at vi forholder oss til hver vår spesifikke sone, og i forhold til våre medspillere. Det aller viktigste i et soneforsvar er PRESS på ballfører. Vi ønsker å redusere tid og rom slik at motstander ikke får gjennomført ønsket handling under de beste forholdene.

I gårsdagens tap så mislyktes vi rett og slett i hver av disse defensive fasene. Og når man da møter et såpass bra lag som Drøbak Frogn, så blir vi knallhardt straffet. Jeg skal her fortelle de defensive pliktene individuelt som vi feilet på, men som vi skal rette opp umiddelbart - Vi er ett lag, og vi vinner og taper sammen uansett!

 

 

1) Hindre motstander å vende med ball

Alle spillere burde utvikle en god teknikk for å hindre motstandere å vende med ballen i beina. Spillere som tillater angriper å vende med ballen i beina, gir de en muligheten til å skape et gjennombrudd, enten ved dribling, pasning eller avslutning, noe som kan resultere i mål. Jo færre gjennombrudd et lag skaper, jo mindre sjanse er det for at de scorer, så egenskapen til å utføre et riktig individuelt press på feilvendte spillere er ekstremt viktig. Et typisk tilfelle ved å hindre motstander i å vende med ballen er at man er for aggressiv og hard når man kommer bakfra, noe som ofte resulterer i unødvendige frispark. Det er ekstremt viktig å balansere det aggressive presset slik at man ikke lager unødvendige frispark. Et eksempel på hvorfor det er viktig er at cirka 30% av alle mål i VM siden 1966 har blitt scoret på dødballer. En annen generell feil hvis man ”rusher” i press er at forsvarsspiller blir dratt av 1v1 og det oppstår posisjonell ubalanse. En gylden regel er å stå på beina så lenge som mulig. En takling bør være ”siste” utvei. En spiller som takler vil gjøre at laget forsvarer seg med 10 mann i 3-4 sekunder. Dette kan være det som skal til for at motstander utnytter overtallet som oppstår. Men det er allikevel alltid unntak fra regelen, og i dette tilfelle vil unntaket være enten:

 

A.    Hvis motstander har mulighet for et skudd, og en takling er siste mulighet for å hindre mål, så skal man selvsagt takle.

B.    Når motstander er nære mål-linja eller død-linja, så kan en takling få ballen ut av spill, slik at forsvarende lag har tid til å organisere seg på nytt.

En annen stor feil som ofte gjøres er at forsvarer kommer for nærme angriper. Forsvarer bør være langt nok unna til at man kan se ballen, og se angripers valg, og nærme nok til å kunne vinne ballen hvis angriper prøver å vende. En ideell avstand er maks én armlengde. Så for å forsvare seg riktig individuelt, så kreves det en god teknikk på å forsvare seg. Teknikken for dette er:

 

1.    Startposisjon – Er du for langt unna, slik at du ikke får hindret det?

2.    Redusér tid og rom for angriper mens ballen går - Mens angriper A spiller ballen til angriper B, så må forsvarer redusere avstanden til angriper mens ballen ”reiser”. Når ballen går fra A til B, så har ikke angriper makt over ballen.

3.    Avstand og egen fart – Som nevnt tidligere, avstanden må være på maks 1 meter ifra angriper. Kommer man for nærme, blir man fort dratt av, er man for langt ifra gir man angriper nok tid/rom til å utføre ønsket handling. Derfor må man redusere sin egen fart 2-3 meter før man når angriper, så man ikke ”ruser”.

4.    Kroppsposisjon– Man skal posisjonere seg slik at man ikke står ”ansikt til ansikt, da dette gir angriper en bedre startposisjon hvis han prøver å gå forbi. Man skal derfor posisjonere seg sidelengs, og senke tyngdepunktet, da dette gir bedre balanse og en raskere akselerasjon.

5.    Se på ballen – Se alltid på ballen, og ikke motstander. Bevegelsene fra motstander er urelevant, da det er ballen man ønsker å få tak i. Ha alltid øyne på ballen, ingenting annet.

6.    Når man bør ta ballen – Når motstander prøver å vende, og har gjort en halvveis vending, da er tiden inne for å ta ballen. På dette tidspunktet er angriper i dårligst balanse, og mest sannsynlig har fokuset rettet kun mot ballen. Ta ballen med nærmeste fot, da dette tar kortere tid.

ss

2) Tvinge spillet i én bestemt retning

 

Det vil komme situasjoner der man verken kan hindre motstander i å vende, og/eller holde spillet foran forsvaret. Det vil også være situasjoner der det er mer ønskelig å tvinge ballen i én bestemt retning på banen. Angripere ønsker selvsagt å være så uforutsigbare som mulig, mens forsvarere ønsker å gjøre angripere forutsigbare. Et eksempel er når kantspiller har ballen, og forsvarer tvinger angriper ned langs kanten, noe som resulterer i mindre tid og rom, og viktigst av alt, lenger vekk fra målet.

Det er to måter man bør tilnærme seg dette på;

1.    Ned langs sidelinjen

2.    Sideveis i banen

Teknikken for dette er følgende;

 

1.    Startposisjon

2.    Redusér tid og rom for angriper mens ballen går - Mens angriper A spiller ballen til angriper B, så må forsvarer presse mens ballen går til angriper B. Det er på dette tidspunktet angriper ikke har kontroll over ballen, noe som betyr at man må gå hardt/riktig i press for å redusere avstanden mellom forsvarer og angriper.

3.    Avstand og egen fart – Som nevnt tidligere, avstanden må være på maks 1 meter ifra angriper. Kommer man for nærme, blir man fort dratt av, er man for langt ifra gir man angriper nok tid/rom til å utføre ønsket handling. Derfor må man redusere sin egen fart 2-3 meter før man nærmer seg angriper, så man ikke ”rusher” på og blir dratt av.

4.    Kroppsposisjon– Man skal posisjonere seg slik at man ikke står ”ansikt til ansikt”, da dette gir angriper en bedre startposisjon hvis han prøver å gå forbi. Man skal derfor posisjonere seg sidelengs, og senke eget tyngdepunktet da dette gir bedre balanse og en raskere akselerasjon.

5.    Linje – Man skal stå på linje mellom eget mål og angriper, slik at han ikke har muligheten til å gjennomføre ønsket handling. Forsvarer skal være mellom angriper og målet.

6.    Konsentrasjon og tålmodighet – Man skal vise tålmodighet og konsentrasjon. Se på ballen, og IKKE angripers kroppsbevegelser.

 

H   3)  Hindre motstander å vende med ball

 

Det vil komme situasjoner hvor ballfører får vendt, enten på grunn av dårlig forarbeid eller fordi han står rettvendt når han mottar ball. Også tilfeller hvor avstanden mellom ballfører og 1.forsvarer er for lang, slik at ballfører har masse tid og rom til å ta et valg. I disse tilfelle har man én oppgave, det er å hindre motstander i å spille ballen fremover i banen, altså i lengderetningen. Man skal ikke gå hardt og aggressivt i press om motstander mottar ballen og har god tid og kontroll, da man vil bli overspilt uansett. Da skal man holde formen på strukturen så det ikke oppnår ubalanse og store rom. Men man skal da komme inn i ball-linja, slik at ballen blir tvunget til én av sidene.

 

Teknikken for dette er følgende:

 

1.    Ball-linje – Kom deg inn i ball-linjen, altså i linjen mellom ballen og målet som ballen skal til.

 

2.    Minske avstanden til ballfører – Når man har kommet inn i ball-linjen, må man bevege seg nedover linjen mot ballfører, for å redusere tid og rom.

 

3.    Gjør deg selv stor – Gjør deg selv stor helt til angriper ser ned på ballen. Når angriper ser ned på ballen for å ta et valg så går man for å vinne ballen.

 

4.    Individuell forsvarsteknikk

 

 

4) Press på ballfører 1v1

 

1.    Start posisjon

 

2.    Gå aggressivt og hurtig mens ballen går – Mens ballen går fra A til B, så må forsvarer gå i press. Det er mens ballen går at angriper ikke har kontroll over ballen, og forsvarer har en gyllen mulighet til å nekte/redusere tid og rom.

 

3.    Redusér hastighet – Når angriper har mottatt ballen, eller når forsvarer er ca 2 meter unna, så må hastigheten reduseres slik at man ikke blir ”dratt” av og selger seg selv.

 

4.    Kroppsposisjon – Man bør posisjonere kroppen sideveis mot angriper, slik at man er bedre posisjonert til å løpe begge veier om angriper velger en offensiv handling.

 

5.    Tyngdepunkt – Senke tyngdepunktet er viktig, da dette gir forsvarer bedre balanse, og en hurtigere arbeidsvei.

 

6.    Se på ballen – Forsvarer må se på ballen, og ikke angriper kroppsbevegelser

 

7.    Takle/utfordre ballen med nærmeste fot – Dette går raskere, samtidig som det ikke ødelegger kroppsposisjonen.

 

Defensive oppgaver som et lag 

 

Det å forsvare seg som et lag fungerer ikke dersom de individuelle spillerne ikke klarer å gjøre den korrekte jobben. Det vil si at skal et lag fungere, må hver spiller gjøre sin del av jobben til enhver tid. Nå har vi sett på de individuelle oppgavene til hver enkelt spiller, og hvert enkelt valg spillerne står ovenfor defensivt.

 

 

Defensivt så finnes det 5 enkle prinsipper å forholde seg til. Disse er:

 

1.    Balanse/ubalanse

Ø  Posisjonell ubalanse: Det handler om at vi har spillere som dekker alle de viktige sonene i banens bredde og lengde. Et eksempel på posisjonell ubalanse kan være at midtstopper har løpt med ballen fremover, mister den, og det finnes et stort rom på midtstopperens plass, slik som vist på bildet. Skal midtstopper gjøre dette, skal øvrige forsvarsspillere inn i banen, og sikre bak.

 

Ø  Numerisk ubalanse: Det handler om at man er i undertall. Et eksempel kan være at det kommer 3 angrepsspillere mot 2 forsvarsspillere.

 

 

 

2.    Kompakthet

Ø  Man overbefolker et område hvor ballen befinner seg, med hovedhensikt å redusere tid/rom for å hindre gjennombrudd, altså en pasning fremover i banen. Med kompakthet så hindrer man spillere å motta ball i farlige posisjoner, slik at vi reduserer antall pasningsalternativer.

 

3.    Oppholde motstander

Ø  Det er viktig å sette press på ballfører øyeblikkelig, for å redusere tid/rom, og dermed redusere antall pasningsalternativer fremover i banen. Dette er ekstra viktig når man er i undertall (ikke i balanse), slik at man kan oppholde motstander så laget får kommet seg tilbake på riktig side. Riktig side betyr at man har folk bak ballen, altså mellom eget mål og ballen.

 

4.    Dybde/sikring

Ø  Redusere rommet bak 1.forsvarer. Det betyr at man tar ut dybde og dermed blir 2.forsvarer. Jo høyere fart på ballfører, jo lenger sikringsavstand. Jo lavere fart på ballfører, jo kortere sikringsavstand. De øvrige spillerne (3.forsvarere) markerer og okkuperer motspillere og farlig rom.

 

5.    Disiplin/tålmodighet

Ø  Man skal være tålmodig, og ikke kaste seg inn i taklinger og unødvendige situasjoner. Et organisert forsvar kan fort bli uorganisert, hvis spillere kaster seg inn i situasjoner, da dette fører til at forsvarende lag fort vil komme i ubalanse.

 

 

Jeg er glad i dere alle mann. La oss vise alle at dette kun var et éngangstilfelle!!  

 

Ses etterpå!

ss

 

 

 

2

 

 

Trenerens spalte

Hei alle sammen!

Da har vi fått gjort unna én kamp, hvor det ble seier 3-1 mot TTIF. Kampen ga mange svar på hvor vi står per dags dato, og jeg sitter igjen med veldig mange positive svar. Når det gjelder kampen, så deler jeg inn spillet i 4 faser, oppbygningfasen, etableringsfasen, gjennombruddsfasen og avslutsningsfasen. Jo nærmere vi kommer avslutningsfasen, jo nærmere kommer vi motstanderens mål.

Oppbygningsfasen - Det som var gledelig i kampen var evnen vi hadde til å spille oss ut med ro og klokskap bakfra. Vi gjennomførte en god kamp i oppbygningsfasen hvor vi klarte å strekke motstanderen, som gjorde at vi fikk nok tid og rom til å spille oss ut. De velkjente trekantene satt som et skudd fra starten av, og det er jeg meget fornøyd med. Vi hadde som regel 3v2 eller 4v2 i denne fasen, takket være at midtstoppere, dyptliggende midtbane og backer skapte overtall og posisjonerte seg rett. Bra gjort!

Etableringsfasen - Denne fasen av spillet var tidvis også bra. Vi har gode og lange perioder med ballen i laget, hvor vi spilte på få touch og hadde god rytme. Denne fasen fungerte også veldig bra. Men, det er disse to fasene vi ønsker å befinne oss i kortere perioder enn de to siste fasene. Vi ønsker å etablere spillet høyt i banen. Allikevel, disse to fasene er like viktige, da de er med på det helhetlige i vår spillestil. 

Gjennombruddsfasen - I den 1.omgangen slet vi med å transportere ballen fra etableringsfasen og inn i gjennombruddsfasen. Vi hadde ikke den helt store fremdriften i 1.omgang. Vi ønsker så ofte som mulig å ha ballen i laget på deres banehalvdel, og gjerne så høyt som mulig. Det resulterer i en lengre reisevei for motstander om vi mister ballen. Uansett, vi skal tørre å holde ballen i laget også nærme vårt eget mål. Vi bruker ballen til vår fordel for å finne riktig tidspunkt å spille ballen frem på. Er det lite rom, så kan vi gå tilbake én fase for å starte på nytt.

Avslutningfasen - 1.omgangen bar preg av at gjennombruddsfasen var lite involvert. Allikevel scorer vi 1 mål, og det var et fantastisk mål! Alle fasene er like viktige, og alle fasene påvirker hverandre, fordi fasene er et nettverk av sammenkoblede deler. Fungerer ikke én, så påvirkes resten. Grunnen til at vi slet med å komme oss inn i disse fasene kan være flerdelt:

1) Vi ble for lite truende i bakrom, fordi alle skulle møte ballen i mellomrom. Hvis ingen truer motstanders bakrom, så vil heller ikke de nødvendige rommene skapes mellom deres midtbane og forsvar, da motstander har ballen foran seg til enhver tid. Dette er enkelt å forsvare seg mot. Vi ble rett og slett for kompakte mellom lagdelene.

2) Bevegelsene, spesielt i midtbaneleddet ble for statiske. Vi stod og ventet på ballen, noe som gir motstander en enkel markeringsjobb. Tydeligere motsatte bevegelser, som for eksempel at indreløperne bytter posisjon for å dra med seg sine markeringsspillere. 

3) TTIF fikk sideforskyvd godt, noe som er bra for oss, men vi evnet ikke å vende spillet med bra nok tempo og timing, noe som resulterte i at motstander fikk gjennopprettet balansen og "drept" de åpne rommene vi hadde mulighet til å utnytte.

Jeg mener disse tre var hovedmomentene til at vi slet i etableringsfasen og avslutsningfasen i 1. omgang.

Dette bedres seg betraktelig i 2.omgang. Vi hadde tydeligere og riktigere bevegelser sentralt i gjennombruddsfasen og avslutningsfasen, vi fikk flere overlapper fra backene, og vi varierte spillet i større grad. Vi var mer fokusert på å få ballen inn i mellomrom til riktig tid. Så kan man spørre seg når det er riktig å spille ballen fra etableringsfasen og inn i gjennombruddsfasen. Svaret er: Når en medspiller i gjennombruddsfasen kan motta ball rettvendt, eller feilvendt for så å snu seg. Har noen hørt jeg snakke om fra/mot-bevegelser? Mest sannsynlig. Den lille bevegelsen kan være det som gir deg en liten halvmeter som trengs for å motta ball i mellomrommet. Tenk på det! Vi var også dyktigere på å bruke bredden. Derfor ble både gjennombruddsfasen og avslutningsfasen veldig mye bedre i 2.omgang.

For å oppsummere litt, så er jeg veldig fornøyd med kampen, og det håper jeg dere også er. Jeg er veldig fornøyd med samtlige, både hvordan dere utførte filosofien, men også over deres mentalitet. Vi holdt oss lojale mot våre prinsipper. 

Jeg gleder meg til kampen i morgen. Vi skal fortsette der vi slapp mot TTIF. Vi skal ha fokus på vår måte å spille på, uansett motstander!

 

Jørgen

 

Trenerens spalte

Hei alle sammen! Da har vi lagt bak oss en nesten to-ukers treningsperiode sammen. Det er alltid spennende, og kanskje litt skummelt, med ny trener. Sånn er det også for trenerne. Når det er sagt, så er jeg utrolig fornøyd med hvordan disse to ukene har gått. På første møte snakket jeg om og enten det å være en ”stein” eller en ”svamp”. For de av dere som leser dette og ikke forstår, så refererer jeg til det å være en ”stein”, en som er lite trenbar. Altså en som ikke evner eller har lyst til å ta imot råd, tips og annen læring. På motsatt side så vil det å være en ”svamp” referere til en spillers evne til å ta imot råd, tips og læring fra trenere, lagledere og medspillere. Denne egenskapen er utrolig viktig, da man hele tiden har noe å lære.

Abraham Lincoln, den 16. presidenten i USA's historie, sa følgende: ”Jeg har aldri møtt noen som jeg ikke kan lære noe av. Som regel lærer jeg hva jeg IKKE bør gjøre, men dét er også læring.”.

Vi er i utvikling hele tiden, ikke bare som spillere, men også som mennesker, og nye ideer og kunnskap kan være rett foran nesa våres til enhver tid. Vær hele tiden oppmerksom, og unngå “tunnelsyn”, hvor man tror at ingen har evnen til å lære deg noe. Vær observant, og hele tiden oppmerksom, og dette kan lære deg å være tidlig ute med å observere svakheter og aller helst rette på feilene som gjøres.

For hvis du føler deg ferdig utviklet, er du ikke utviklet men ferdig!

I de treningsøktene vi har hatt til nå har hovedfokuset av treningen vært på den delen av kroppen som styrer alt. Der hvor alt starter, og alt slutter, nemlig hjernen. En del av kroppen som har blitt oversett i stor grad når det kommer til fotball. Fotball er ikke et spill som handler om teknikk i form av skudd, pasninger, driblinger osv. Dette er en sannhet med modifikasjoner, for disse egenskapene er selvsagt også en del av det helhetlige puslespillet. Men fotball handler i mye større grad om å bruke hjernen, evne til å ta til seg informasjonen som finnes rundt oss til enhver tid. Evnen til å observere, analysere, reflektere og handle, og gjerne alt dette på under ett sekund. En fotballspiller står ovenfor hundrevis av valg på svært kort tid, da sier det seg selv at man må evne å tenke riktig og raskt.

Så mye av min filosofi går på spillerens evne til å tenke, og utføre et korrekt valg i den spesifikke situasjonen. Det er det vi har jobbet mest med i denne perioden. Dette er en kontinuerlig prosess som ofte tar tid, men som de svampene dere er, så har dette gått veldig bra. Jeg er utrolig fornøyd med alle sammen!

Og jeg er utrolig fornøyd med det samarbeidet vi i trenerteamet har fått på så kort tid. Til sist vil jeg si at jeg håper en gjeng med spillere på kampen i dag bruker hjernen til å spille, og gjør det vi har gjort på trening.

Jeg gleder meg!

 Jørgen

 

Underkategorier